Cái lão Trump điên điên, Rất căm ghét cộng sản, Và không thích đảng viên

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1221534

Cái lão Trump điên điên, Rất căm ghét cộng sản, Và không thích đảng viên

Dân mạng đang đồn thổi
Bà Quyết Tâm gì gì,
Gì gì cái chủ tịch,
Hưu, sắp sang Hoa Kỳ.

Thế thì thật trái khoáy.
Vì bà vốn là người
Hết lòng tin yêu đảng.
Dân yêu một, bà mười.

Suốt đời bà theo đảng,
Vĩ đại và quang vinh.
Thế mà nay bà nỡ
Bỏ đảng đi một mình.

Mà đi thì chắc chắn
Bà sẽ mang theo tiền.
Cái duy nhất bỏ lại
Là tấm thẻ đảng viên.

Tức ăn cháo đái bát,
Chẳng xem đảng là gì.
Hay bà, xin hỏi thật,
Là gián điệp Hoa Kỳ?

Hay bà cùng lão Cự
Về hưu, được đảng ta
Cử sang xây dựng đảng
Ở Mỹ, Canada?


Có điều tôi nghe nói
Cái lão Trump điên điên
Rất căm ghét cộng sản
Và không thích đảng viên.

Ngộ nhỡ bà lộ tẩy,
Hắn không nhận thì sao?
Về nước, dân từ chối.
Thưa bà, sẽ thế nào?

Chỉ còn lại một cách,
Bà muốn không, mặc lòng.
Là xuống sinh hoạt đảng
Với cá dưới Biển Đông.

Thái Bá Tân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.