“Quái vật” được điều tới biên giới Venezuela

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1225209

"Quái vật" được điều tới biên giới Venezuela
Vietbf.com "Quái vật" được điều tới biên giới Venezuela. Một vài ảnh video được ghi lại tại Cúcuta, thị trấn Colombia biên giới Venezuela hôm nay cho thấy một máy khổng lồ được sử dụng để di chuyển các container đậu trong trạm dịch vụ. Chiếc xe đang được cảnh sát bảo vệ và có tổ cảnh sát hộ tống!

Có thể "quái vật" sẽ được sử dụng để loại bỏ các container hiện đang chặn cầu Puente Binacional Tienditas ngăn xe tải viện trợ đi vào Venezuela.

Ảnh những người lính Vệ binh quốc gia Maduro Venezuela (GNB) đang nghỉ ngơi tại Puente Binacional Tienditas trạm hải quan giữa Venezuela và Cúcuta, Colombia. Cây cầu này bị đóng cửa do nó bị chặn bởi các container nhằm ngăn chặn viện trợ nhân đạo đi vào.

Ảnh Puente Binacional Tienditas đã bị chặn bằng container và xe chở xăng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.