Xem “diễn viên” đóng làm cử tri mà bác Trọng gặp hoài

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1225680

Xem "diễn viên" đóng làm cử tri mà bác Trọng gặp hoài
Vietbf.com Xem diễn viên đóng làm cử tri mà bác Trong gặp hoài. Đó là một người đàn ông có mái tóc bạc, cắt ngắn, có tuổi khoảng 60. Gần như tất cả các buổi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các cử tri đều có mặt bắt tay, được chụp ảnh và đưa lên báo nhà nước.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.